Office Gym...

Aplinkosauga

Taupykime


Taupydami elektros energiją, tvarkydami miškus, sodindami medžius, valgydami mažiau mėsos galime prisidėti prie globalių problemų sprendimo ir geresnės ateities kūrimo.

Savanorystė

Savanoriaukime


Senyvo amžiaus, vieniši ar sergantys nepagydoma liga žmonės jaučia atskirtį nuo visuomenės, skirdami jiems dėmesio ar padėdami atlikti namų ruošos darbus galime suteikti be galo daug gerų emocijų tiems, kam to labiausiai reikia.

Parama

Paremkime


Pasaulyje yra daugybė puikių iniciatyvų - kultūros paveldo išsaugojimo, neturtingų šeimų palaikymo, gydymo paslaugų, pagalbos nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių teikimo, vaikų namų ar senelių globos namų palaikymui reikalingų lėšų ar nebenaudojamų daiktų rinkimo. Visos jos ne tik labai svarbios tiems, kuriems reikia pagalbos, bet ir suteikia daugiau prasmės paramą teikiančiojo kasdienybei.

Donorystė

Padėkime kitiems

Galimybė padėti kitam pasveikti ar net išgyventi – vargu, ar gali būti didesnė dovana ir altruizmo pasireiškimas.